Koop je tickets voor de Efteling, dof je je netjes uit..worden je tickets voor je neus verscheurt. Geen toegang tot de wereld vol wonderen. Het overkwam een groep liefhebbers van vintage kleding.

Woordvoerster Femke van Es van de Efteling laat weten dat het beleid van hun attractiepark is dat bezoekers niet ‘professioneel verkleed’ mogen zijn. Dat tickets ongeldig verklaard kunnen worden staat immers in het parkreglement.”Kinderen in een piratenoutfit en een vrijgezel in een koeienpak, is geen probleem. iedereen snapt dat dit geen acteurs van de Efteling zijn. De groep die zaterdag het park in wilde was dus eigenlijk te goed verkleed. Ze zouden zomaar aangezien kunnen worden voor acteurs van het park.”

Parkreglement

Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je geassocieerd of verward kan
worden met Efteling-entertainment of met een Efteling-medewerker, dan behouden wij ons het
recht je de toegang tot het park te ontzeggen.

Overtreding van dit Parkreglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering uit het park of – in
bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie.
De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de
feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te
controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit
leiden tot verwijdering uit het park.
De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit Parkreglement staan vermeld.

 

Er werd geopperd om ons om te kleden “, zegt Antonia “maar niemand had hierop gerekend dus dat ging niet.” Uiteindelijk mocht de groep van vijfentwintig man toch het park in.  Ze kregen wel allemaal regels waar ze aan moesten voldoen.

Extra regels

“Wij mochten met maximaal vier personen samen lopen. We mochten niet dansen. Niet op de foto met andere bezoekers als ze daar om vroegen en we mochten niet dronken rondrennen. Alsof we dat laatste van plan waren”, voegt Antonia er gepikeerd aan toe.

Wat ook verkeerd viel was de opmerking ‘dat ze niet verkleed het park in mochten’. “Ik was helemaal niet verkleed. ik ben dol op de 50’s en ik kleed me dagelijks in deze stijl. Ik ga zo ook naar mijn werk.”